“Løs blokeringer fra fortiden”

  • Tidligere livs rejse hos Mig – Kr. 1500,-

  • Clairvoyance/ Samtale – Kr. 1500,- pr. time.

  • Terapi Pr. Mail – Kr. 800,- 2 stk Mail.

Kontakt

Regression

Regressions terapi

Regressionsterapi er et spændende arbejde med fortiden – din fortid.  I regressionsterapi har du mulighed for at arbejde dig tilbage gennem tiden og kan dermed opleve situationer fra tidligere liv, men også fra tidligere i dette liv med nye øjne.

Det er her muligt for dig, at opleve hele situationen/episoder set udefra, med objektive øjne.

Så du ikke nødvendigvis bliver bragt helt ind, i denne måske ubehagelige situation, som der arbejdes med. Når du oplever en situation fra tidligere igen, så har du den bevidsthed, erfaring og viden med, som du har nu. Så du vil med hjælp fra din underviser se, men ikke mærke så dybt.

I regressionsterapi arbejdes der evt. Med barndommen eller tidligere liv

Mange opfatter regressionsterapi, som udelukkende arbejde med tidligere liv. Men det omhandler også, regression til begivenheder i dette liv.

Du er måske lidt usikker på regressionsterapi, simpelthen grundet at du er nervøs for hvad du kommer til at opleve. Den følelse eller overbevisning du har, påvirker dig måske så meget, fordi du har en forestilling om, at der må være sket noget rigtig ubehageligt og grimt, siden denne følelse er opstået.

Det jeg oplever, når jeg har klienter i regressionsterapi er, at det sjældent er voldsomme begivenheder, der er årsagen. De fleste, der har haft en hård barndom kan huske, at det var sådan det var.

Der er jo stor forskel på om du stadig lever i din barndom følelsesmæssigt, eller om du har lært af den og er kommet videre i dit liv.

  • Der er dem der godt ved, hvad de risikerer at møde og er ikke så følelses mæssig involveret. Her er du den der har styringen og ved hvem du er nu.
  • Nogle oplever “bare” situationen, som var du et barn på 0-6 år, hvilket umiddelbart kan virke farligt eller grænseoverskridende. Her har du ikke sluppet din karma og går meget ind i offer rollen.

I kan booke mig på 53543922 eller på kontakt@sasjaravndal.dk

Hvad er regressionsterapi?

Når jeg skal ind og forklare dig, hvad Regressionsterapi er, bevæger vi os stille og roligt ind i sindets og kroppens verden. Vi arbejder med de erindringer, der er lagret i din hukommelse (Habitus/Rig) om fortiden.

Regressionsterapi bygger på regression, som er en tilbageførsel til tidligere begivenheder. I terapeutisk arbejde, anvendes denne tilbageførsel til enten, at komme tilbage til begivenheder eller situationer, som er årsag til de mønstre eller vaner, du gerne vil ændre i dit nuværende liv. Vi skal ind og se på det tidspunkt, hvor en følelse eller bestemt opfattelse af hvordan tingene hænger sammen er grundlagt. Man kan beskrive det, som at spole tilbage i tiden. Spole tilbage til en tidligere begivenhed, samt være i stand til at hente en anden erfaring og ny viden om sig selv. Det giver mulighed for, at der kan opstå en ny følelse eller overbevisning. Når oplevelsen af den gamle situation ændres gennem arbejdet i regressionsterapi, så kan du ændre din opfattelse ved hjælp af de erfaringer og viden om livet, som du har fået siden.

Du kan ikke ændre på det, der er sket, men du kan ændre måden hvorpå du opfatter situationen.

Fordi ved at ændre din opfattelse og den betydning du ligger i disse tidligere oplevelser, kan du hermed ændre hele din måde at opfatte dig selv og dine omgivelser på.

Rigtig mange oplever, at de efter regressionsterapi generelt har fået en anden opfattelse af sig selv, af deres relationer eller hvad de nu end har valgt, at arbejde med. Hvis du ændrer på din opfattelse af den første situation, hvor du havde en bestemt følelse eller dannede en bestemt overbevisning, så vil du i de allerfleste tilfælde opleve, at fokus ændrer sig i efterfølgende begivenheder.

De overbevisninger, der dannes i de tidlige barndomsår, har betydning for hvordan vi oplever livet. Så hvis vi går ind og ændre situationen i fortiden via mind. Så ville du kunne slippe denne følelse eller forstærke det gode inden i dig.

De oplevelser vi vælger i sessionen at fokusere på, som for eksempel dine teenager år eller ungdomsårene/voksne liv. Denne oplevelse kan være med til, at bidrage til at bekræfte den opfattelse du havde omkring visse situationer og at den var rigtig eller meget anderledes i dag. Det er er lidt som en stribe af dominobrikker der vælter og frigiver, den energi som har været brugt på at holde fast i de dårlige oplevelser. I regressionsterapi løses problemet, der hvor det er opstået uanset om det er i barndommen eller i et tidligere liv.

kroppen husker

Det kan være, at du har lagt mærke til, at du ind imellem oplever pludselig at have en følelse i kroppen, der gør at du handler på en bestemt måde. (Mønstre) I de fleste regressioner tager jeg udgangspunkt i denne følelse, fordi den giver den simpleste vej tilbage til den situation, hvor følelsen opstod første gang. Det kan du også gøre ved et tidlige liv. Netop det, at der arbejdes med følelsen, og ikke bare de tænkte ord, gør regressionsterapi til det terapeutiske redskab, som det virkelig er. Det er klart, at det giver en større forståelse og accept af måden man handler på, når man ved hvorfor man gør det. Det er endnu stærkere, at man når man er tilbage i situationen er i stand til at tillægge den en anden betydning, fordi man nu har andre ressourcer med. Derfor kan arbejdet med regressionsterapi, skabe stor forandring også måske især i de tilfælde, hvor man ikke lige forstår hvor følelsen eller måden, at opfatte en bestemt situation kommer fra.

Faktisk har nyere forskning vist, at negative eller traumatiske oplevelser, kan arves fra tidligere generationer.  Der er en artikel på dansk – Traumatiske erindringer nedarves gennem generationer. Artiklen indeholder et link til forskernes egen artikel om deres forsøg med mus.

Regressionsterapi spoler i tiden og giver mulighed for en ny forståelse af de sider i livet, der er skrevet.

Hvad kan man arbejde med i regressionsterapi?

Det er muligt, at bruge regressionsterapi til rigtig mange problematikker eller emner. Det er en meget effektiv metode til de udfordringer, du ikke forstår hvorfor du har. Regression kan også være løsningen, hvis du ikke rigtig af andre veje, kan komme til bunds i problemet. Nogle udfordringer er nemlig opstået så tidligt, at du ikke er i stand til at huske, hvorfor du har den opfattelse.

Et eksempel er i forbindelse med rygestop. Der er mange rygere der oplever, at udover den fysiske afhængighed og vanebruddet, så er der noget mere der spænder ben. Det jeg oplever, hvis jeg bruger regressionsterapi i forbindelse med et rygestop, er at rygeren kommer tilbage til en situation mellem 0 og 1½ år. Det er ikke et tidspunkt, man normalt er i stand til at huske noget fra – og alligevel kan man gennem regressionsterapien, få indsigt i oplevelser fra dette tidspunkt. Rent psykologisk set giver dette også rigtig god mening, da perioden fra 0-1½ år er oralfasen. Oralfasen er en betegnelse, som blev opfundet af Sigmund Freud. Oralfasen er den første fase for barnet, hvor verden opleves meget gennem munden. I denne periode er man hjælpeløs og afhængig af mor. Det er en fase hvor man skal lære, at verden er tryg og rar. Hvis man i denne periode ikke får den omsorg, fysisk eller psykisk, så vil man senere i livet være afhængig af at finde tilfredsstillelse gennem munden. F.eks. gennem rygning. Det samme kan gælde for overspisning, neglebidning og andre vaner, der har med munden at gøre.

Der er mange andre problemer eller gener, der bliver plantet i de tidlige barndomsår. Alle disse gener kan bearbejdes med regressionsterapi. Det kan være nødvendigt, at anvende andre metoder også.

Når du vil i gang med at øve regression på andre så start med dem du kender og der er trygge ved dig.

Hej Sasja, vil lige fortælle, at Ida har nu for første gang i 5 år sovet igennem uden at vågne. Desuden er hun glad og super godt tilpas. Tusind tak for hjælpen – Søs.
Søs
Det er som om du forstår os begge og kan se tingene fra begge sider. Vi er dig dybt taknemmelig for den hjælp og støtte du har givet os. Det har redet vores parforhold. Tak Sasja

Louise og Per

Louise og Per